Borzen
LogoBorzen

Osnovna dejavnost podjetja je izvajanje gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, ki obsega organiziranje trga z električno energijo v ožjem pomenu besede in dejavnost Centra za podpore – izvajanje podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije.

Kot organizator trga s svojimi storitvami zagotavljamo in omogočamo usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Izvajamo naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo poslov povezanih s predhodno navedenimi nalogami. V okviru Centra za podpore podpiramo okoljevarstveno politiko ter osveščamo javnost. Center za podpore je tako operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. Z vzpostavitvijo portala za lesno biomaso smo oblikovali prostor, kjer se na enem mestu srečujeta ponudba in povpraševanje ter prispevali k boljši informiranosti in večji preglednosti na področju biomase.

 Dogodki in aktivnosti

11.12.2017DRUŽBENO ODGOVORNI HACKATHON
več

12.12.2017Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah
več

01.03.2018Novosti na področju trajnostnega/nefinančnega poročanja: spletni seminar
več

Galerija