IMAS
Podjetje IMAS je bilo registrirano leta 1990. Zraslo je iz obrtniške dejavnosti, ki se je ukvarjala s projektiranjem, avtomatizacijo in orodjarstvom. Do danes se je dejavnost utrdila, pridobila na kakovosti in razširila na zahtevno poliranje orodij, preizkušanje orodij in predelavo termoplastov. Dinamični razvoj in strokovnost zaposlenih jim omogočata, da zmorejo ustreči tudi najzahtevnejšim kupcem, ki od njih želijo kvalitetna orodja in tehnologijo za brizganje termoplastov, aluminija in zamaka. Unikatne izdelke proizvajajo izključno po naročilu, za znanega kupca. Ker gre za specifično proizvodnjo, sta najbolj pomembni znanje in vloženo delo kar dokazuje tudi pridobljeni standard  ISO 9001/2008. Danes so v Sloveniji in EU poznani kot  kvaliteten  izdelovalec orodij za potrebe avtomobilske, farmacevtske in elektroindustrije. Podjetje redno zaposluje 45 delavcev, katerih izobrazbena struktura sega od poklicne šole do univerzitetne izobrazbe. Da bi pridobili čim več kvalitetnih sodelavcev, so se usposobili za dualni sistem izobraževanja katerega redno izvajajo. Trenutno imajo v podjetju 15 štipendistov na različnih nivojih izobraževanja. Zaradi zadovoljstva zaposlenih, katero jim je bilo vedno med najpomembnejšimi dejavniki,  so v letu 2006 pridobili Certifikat družini prijazno podjetje.

 

Njihovo družbeno odgovorno delovanje se kaže kot skrb za urejeno in čisto delovno okolje, skrbijo za varovanje zdravja zaposlenih tako da jim omogočijo uporabo fitnes centra, sodelujejo s šolami na področju izvajanja delovne prakse in ekskurzij. Svojim zaposlenim omogočajo tudi nadaljnje izobraževanje ob delu za pridobitev formalne in neformalne izobrazbe. Pomembno je tudi  štipendiranje otrok zaposlenih in dodatni dopust, ki ga starši dobijo za prvi šolski dan otroka v prvem triletju OŠ ali pa fleksibilni delavnik  z zmanjšano časovno prisotnostjo v tednu, ko se otroka prvič uvaja v vrtec. Svojim zaposlenim nudijo finančna posojila oziroma prehodno pomoč, vezano na socialne ali družinske razmere. Spodbujajo tudi angažiranje zaposlenih v prostovoljnih dejavnostih (gasilci, jamarska reševalna služba, ipd) tako, da jim omogočijo izredni plačani dopust za čas odsotnosti. Z donacijami,  tako finančnimi kot tudi materialnimi, pomagajo lokalni, pa tudi širši skupnosti pri izvedbi raznih prireditev, srečanj in podobno.Dogodki in aktivnosti

11.12.2017DRUŽBENO ODGOVORNI HACKATHON
več

12.12.2017Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah
več

01.03.2018Novosti na področju trajnostnega/nefinančnega poročanja: spletni seminar
več

Galerija