Dejavnost
Dejavnost  mreže družbene odgovornosti temelji na informiranju in osveščanju o pomenu družbene odgovornosti, o pomenu vključevanja družbeno odgovornih strategij v delovanje podjetij in ostalih organizacij, o pozitivnih vplivih tega vključevanja in o dobrih praksah družbeno odgovornega delovanja.

 

Dejavnosti mreže za družbeno odgovornost so osnovane na sodelovanju članov mreže na projektih, ki so usmerjeni k družbeno odgovornemu ravnanju. Člani mreže družbene odgovornosti sodelujejo pri aktivnostih v okviru mreže, lahko pa predlagajo svoje aktivnosti v skladu z načeli delovanja mreže družbene odgovornosti.

 

Glavni sklopi dejavnosti mreže za družbeno odgovornost so:

 

-  informiranje članstva o temah, povezanih z družbeno odgovornostjo

-  izmenjava in prenosi dobrih praks na nacionalnem in mednarodnem nivoju

-  izobraževanje in strokovno usposabljanje članic mreže

-  zagovorništvo družbene odgovornosti pri javnih institucijah v Sloveniji in EU

-  promocija in razširjanje koncepta družbene odgovornosti v poslovni in splošni javnosti

-  svetovanje pri uvajanju koncepta družbene odgovornosti v delovanje članic (predvsem na implementaciji IS0 26000 - smernice za družbeno odgovornost)

 

 

Člani so zavezani k medsebojnemu sodelovanju, odprtemu odnosu in spoštovanju. Z ostalimi član delijo informacije, sprejemajo odgovornost za skupno delo in podpirajo posamične člane v njihovem aktivnem delovanju, kadar gre za promocijo družbeno odgovornega delovanja.Dogodki in aktivnosti

15.11.20163. družbeno odgovorni zajtrk: Transparentno poslovanje in nefinančno poročanje
več

30.05.2017Mednarodna konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti 2017
več

Galerija