Pogosta vprašanja
 

Kdo so upravičeni prijavitelji?

 

Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks je namenjena vsem podjetjem zasebnega sektorja, ki delujejo v Sloveniji. Z "zasebnim sektorjem" so mišljena podjetja, ki ustvarjajo dobiček za svoje delničarje oziroma lastnike z zagotavljanjem blaga ali storitev. Nagrada ni namenjena socialnim podjetjem, prostovoljnim organizacijam ali organizacijam javnega sektorja. Te lahko sodelujejo kot partnerji podjetij, ki se prijavljajo na nagrado. K prijavi so vabljena majhna, srednja in velika podjetja, ter posamezne poslovne enote v večjih organizacijah.

 

Opredelitev majhnih in srednje velikih podjetij:

 

Kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) sestavljajo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 oseb in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in / ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

 

Opredelitev velikih podjetij:

 

Kategorijo velikih podjetij sestavljajo vsa podjetja, ki so večja od MSP podjetij.

 

Kaj so partnerstva?

 

S partnerstvi imamo v mislih najširšo definicijo sodelovanja. Nagrada je namenjena partnerstvom med podjetjem in (vsaj enim) neprofitnim partnerjem. Neprofitni partner je lahko: fundacija, nevladna organizacija, dobrodelna ustanova, šola, bolnišnica, vladna organizacija, društvo, itd.

 

Partnerji ne morejo biti zaposleni v podjetju oziroma stranke/kupci podjetja. Ti so lahko upravičenci projekta.

 

Se lahko podjetje na razpis prijavi večkrat?

 

Da, podjetja ali posamezne poslovne enote lahko sodelujejo v več kot eni kategoriji, in se lahko večkrat prijavijo v eno kategorijo, pod pogojem, da prijave temeljijo na različnih in samostojnih projektih.

 

Isti projekt ne more sodelovati v več kategorijah. Če partnerstvo vključuje majhna in velika podjetja, se bodo partnerji morali odločiti, na katero od dveh kategorij se bodo prijavili.

 

Kako se prijavimo?

 

Za prijavo mora podjetje izpolniti in predložiti tri dokumente (prijavnica, izjava vodstva, izjava partnerjev) ter obvezne priloge, ki izkazujejo družbeno odgovorno naravnanost podjetja.Dogodki in aktivnosti

29.09.2014Pionirski dogodek Odprta koda trajnostnih inovacij
več

23.10.2014Jesensko srečanje članov MDOS
več

28.10.2014Mednarodna konferenca: Kako lahko podjetja odpravljajo krčenje gozdov
več

10.11.2014Mednarodna konferenca: Podjetja in človekove pravice - Kako priti preko politik, upravljati tveganja in graditi odnose
več

Galerija