Iolar d.o.o.Iolar d.o.o.

 

Iolar je vodilno prevajalsko podjetje v regiji jugovzhodne Evrope, ki strankam zagotavlja storitve prevajanja zahtevne dokumentacije in lokalizacijo programske opreme v jezike s tega področja. Podjetje je specializirano tudi za uvajanje rešitev računalniško podprtega prevajanja. Ustanovljeno je bilo leta 1998 in zaposluje 40 visokoizobraženih jezikoslovcev in inženirjev. Sedež ima v Ljubljani, podružnico v Mariboru ter hčerinska podjetja v Gradcu, Zagrebu in Beogradu.

 

Danes ima podjetje največ zaposlenih strokovnjakov na področju lokalizacije programske opreme v državah jugovzhodne Evrope. Zaupajo mu največji svetovni založniki programske opreme. Podjetje in zaposleni imajo dolgoletne izkušnje s področja prevajanja, lokalizacije programske opreme, sodno overjenih prevodov in zagotavljanja kakovosti ter z uvajanjem novih jezikovnih tehnologij in optimizacijo prevajalskih procesov.

 

Delo v podjetju v celoti poteka v urejenem okolju z vpeljanimi postopki za nadziranje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti, v katerem deluje skupina jezikovnih in računalniških strokovnjakov ter projektnih vodij. Ti so visoko usposobljeni in motivirani, imajo veliko izkušenj s področja prevajanja, zagotavljanja kakovosti in z obvladovanjem prevajalskih postopkov ter uporabljajo najbolj dovršena strojna in programska orodja za prevajanje, obdelavo besedilnih podatkov in temeljito preskušanje lokaliziranih izdelkov.

 

Že od ustanovitve je podjetje zavezano h kakovostnemu izvajanju prevajalskih storitev in upoštevanju standardov na tem področju. S certificiranjem za standard ISO 17100, ki je specifičen za prevajalsko panogo, zagotavlja naročnikom, da bodo prevajalske storitve izvedene kakovostno in v skladu s predpisi.

 

Leta 2010 je podjetje prejelo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v manjšem nihanju delovne prisotnosti, deležu bolniških odsotnosti, deležu nege, številu nezgod ipd. ter večjem zadovoljstvu, motivaciji in pripadnosti zaposlenih. Leta 2014 je podjetje IOLAR osnovni certifikat Družini prijazno podjetje nadgradilo s polnim certifikatom.

 

Leta 2011 je podjetje Iolar skupaj z devetnajstimi slovenskimi podjetji soustanovilo Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije, saj družbeno odgovorno poslovanje ugodno vpliva na razvoj podjetja, zagotavlja večjo motivacijo, stalnost zaposlenih in ugled podjetja v družbi ter ga loči od konkurenčnih podjetij, spodbuja zelene in etične naložbe, usklajuje interese lastnikov podjetja z interesi širše skupnosti in privablja etično odgovorne stranke. Poleg tega je podjetje tudi član drugih domačih in mednarodnih strokovnih združenj.

 

Več na: http://www.iolar.com/sl/Dogodki in aktivnosti

11.12.2017DRUŽBENO ODGOVORNI HACKATHON
več

12.12.2017Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah
več

01.03.2018Novosti na področju trajnostnega/nefinančnega poročanja: spletni seminar
več

Galerija