NOVO NORDISK d.o.o.Novo Nordisk d.o.o.

Družba Novo Nordisk je globalna farmacevtska družba, ki se ponaša z 90-letnim izročilom inovacij in vodilno vlogo na področju sladkorne bolezni, na področju oskrbe hemofilije, zdravljenja z rastnim hormonom in hormonskega nadomestnega zdravljenja. Sedež družbe je na Danskem. Družba ima približno 35 500 zaposlenih v 75 državah, svoje izdelke pa trži v več kot 180 državah.

 

Na začetku družbe Novo Nordisk, kot jo poznamo danes, je vznemirljiva zgodba, ki sega v leto 1922. Tisto leto je danski prejemnik Nobelove nagrade August Krogh z ženo Marie obiskal ZDA. Marie je bila zdravnica in je imela sladkorno bolezen. Izvedela je za odkritje insulina, ki ga je dosegla skupina kanadskih znanstvenikov pod vodstvom Fredericka Bantinga in Charlesa Besta. Moža Augusta je prepričala, da sta odpotovala v Kanado in dobila dovoljenje za izdelavo insulina na Danskem. Ta odločitev je omogočila, da je leta 1923 prvi bolnik prejel zdravljenje z insulinom, izdelanim na Danskem.

 

Od najzgodnejših dni smo osredotočeni na razvoj zdravil in izdelkov, ki naj pomagajo osebam s sladkorno boleznijo. Danes je pot družbe NovoNordisk pot odgovornosti do bolnikov, zaposlenih, skupnosti in vlagateljev.

 

Prepričani smo, da so zdravo gospodarstvo, okolje in družba temelji za dolgoročen poslovni uspeh. Zato poslujemo v skladu s poslovnim načelom treh stebrov (Triple Bottom Line) in sledimo poslovnim rešitvam, ki prinašajo največjo vrednost našim deležnikom in delničarjem. V praksi to pomeni, da si je treba pri vsaki odločitvi prizadevati za združevanje treh razmislekov – ali je odločitev finančno, družbeno in okoljsko odgovorna. Tako nenehno izboljšujemo uspešnost svojega poslovanja in krepimo prispevek v družbenih okoljih, v katerih delujemo.

 

Naše poslovanje je odgovorno in trajnostno, osredotočeno na izboljšanje javnega zdravja, koristi za bolnike, družbeno okolje in deležnike. Z izboljševanjem zdravljenja in ozaveščenosti ter s prizadevanji za zgodnejše odkrivanje in izboljšanje zdravstvenih izidov omogočamo ljudem s kroničnimi boleznimi bolj zdravo, daljše in produktivnejše življenje. S pospeševanjem odgovornih in etičnih poslovnih ravnanj v naši celotni svetovni verigi ter s stalnim zmanjševanjem neugodnih okoljskih vplivov, ki jih porajajo naše dejavnosti, spodbujamo gospodarsko rast, ki je družbeno pravična in okoljsko vzdržna. In končno, načelo treh stebrov omogoča uspešno poslovanje. Prinaša dolgoročno rast našega poslovanja z ustvarjanjem zaupanja, varovanjem in krepitvijo našega delovanja, ter vključevanjem in ohranjanjem najboljših sodelavcev.

 

Udejanjanje družbene in okoljske odgovornosti je poslovna nujnost; voditi in upoštevati ga je treba enako kot vse druge vidike našega delovanja. Za svojo družbeno in okoljsko uspešnost si postavljamo dolgoročne cilje. Načelo treh stebrov smo vgradili v svoje upravljavske strukture, vodstvena orodja ter načine ocenjevanja in nagrajevanja individualne uspešnosti. Celotno odgovornost sicer nosi upravni odbor, vsak posamezni zaposleni v družbi Novo Nordisk pa je odgovoren za izboljševanje naše finančne, družbene in okoljske uspešnosti.

 

Udejanjanju družbene in okoljske odgovornosti smo zaposleni družbe Novo Nordisk zavezani tako globalno kot lokalno. Novo Nordisk d.o.o. je tako imetnik osnovnega certifikata družini prijazno podjetje, odpadke ločujemo že več let, vode v plastenkah ne uporabljamo, varčujemo z energijo, smo vidnejši podpornik društev bolnikov in kampanj za ozaveščanje javnosti, katerih namen je delovati preventivno, boter 17 otrokom v manj srečnih razmerah v okviru projekta Botrstvo ZPM leta 2013, ponosni lastnik Sapramiške, prejete prav tako v okviru projekta Botrstvo ZPM in Vala 202, izdajatelj mnogih izobraževalnih brošur za bolnike in laično javnost, podpornik slovenskih izdaj strokovne literature, promotor aktivnega in zdravega življenja z organizirano vadbo teka za zaposlene, organizacijo jutranjega teka v okviru rednih srečanj slovenskih endokrinologov, podpornik pohodov za osebe s sladkorno boleznijo …

 

Naša zaveza za prihodost je nadaljevati s finančno, družbeno in okoljsko odgovornim poslovanjem (Triple Bottom Line) ter graditi na dediščini ustanoviteljev družbe Novo Nordisk s ciljem izboljšati življenja bolnikov. Storili bomo vse, kar je treba, da bi spremenili sladkorno bolezen. Naša zgodovina nam dokazuje, da je to mogoče.

 

Več o družbi Novo Nordisk:

 

http://novonordisk.com/sustainability/how-we-manage/how-we-manage.asp

 Dogodki in aktivnosti

11.12.2017DRUŽBENO ODGOVORNI HACKATHON
več

12.12.2017Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah
več

01.03.2018Novosti na področju trajnostnega/nefinančnega poročanja: spletni seminar
več

Galerija