Skupina Triglav
Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi, kjer razvija in utrjuje svoje poslovanje. Prisotna je na osmih trgih v sedmih državah in zaposluje preko 5.400 ljudi. Ključni stebri delovanja skupine so: zavarovalništvo, upravljanje premoženja, bančništvo in dejavnosti, s katerimi podpirajo tri temeljne finančne stebre.

 

Družbe v Skupini Triglav povezujejo tri skupne vrednote: strokovnost, varnost in družbena odgovornost. To pomeni, da svoje poslovne cilje uresničujejo na podlagi strokovnosti finančnih storitev, ki temeljijo na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih. Z učinkovitim obvladovanjem tveganj zagotavljajo varnost poslovanja, finančni produkti in storitve, ki jih nudijo, pa so kakovostni ter povečujejo finančno varnost svojih strank. Trajnostni razvoj Skupine temelji na družbeni odgovornosti, ki jo uresničujejo na vseh sedmih področjih: upravljanje družbe, človekove pravice, delovne prakse oz. sodelovanje z zaposlenimi, odnos od okolja, poštene prakse poslovanja, odnos do potrošnikov, vključenost v lokalno okolje in njegov razvoj. Družbena odgovornost za Skupino predstavlja konkurenčno prednost in investicijo. V družbi se zavedajo, da je nujna za uspešnost podjetja v prihodnosti.

 

V Skupini Triglav inspiracijo črpajo iz dolgoletne zgodovine zavarovalništva. Vzajemna zavarovalnica iz Ljubljane, iz katere se je postopoma razvila Zavarovalnica Triglav, ki je obvladujoča družba Skupine, je bila ustanovljena leta 1900. Tako družba z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že 110 let skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje. Danes je Zavarovalnica Triglav največja zavarovalnica v Sloveniji, Skupina Triglav pa v regiji Adria. Zavarovalnica Triglav in Skupina Triglav pa uspešno utrjujeta tudi položaj med vodilnimi zavarovalno-finančnimi ustanovami v srednji Evropi.

 

Spletna stran: www.triglav.euDogodki in aktivnosti

11.12.2017DRUŽBENO ODGOVORNI HACKATHON
več

12.12.2017Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah
več

01.03.2018Novosti na področju trajnostnega/nefinančnega poročanja: spletni seminar
več

Galerija