UniCredit Banka Slovenije, d. d.
Skupina UniCredit je vodilna evropska komercialna banka z močnimi koreninami v 22 državah in predstavništvi na 50 drugih trgih, s približno 9.400 poslovnimi enotami in več kot 158.000 zaposlenimi. V regiji srednje in vzhodne Evrope je UniCredit vodilna finančna institucija, ki upravlja največjo mednarodno bančno mrežo s približno 3.700 poslovnimi enotami.

 

Področje družbene odgovornosti podjetja se nahaja v sklopu oddelka Corporate Sustainability pokriva centralno za celotno Evropo, oddelek pa sestavljajo naslednje enote:

- Sustainability Reporting, ki je osredotočeno na interno in externo poročanje in komunikacijo o trajnostnem vidiku poslovanja, spremljanje uvrstitve Banke na različnih Sustainability indeksih ipd.,

- Employee Sustainability, katerega glavna naloga je podpora širjenju raznolikosti v Skupini,

vključevanju kolegov pri mednarodnih premestitvah in vključitvi v novo okolje, usklajevanju dela in družinskega življenja, izobraževanja o trajnostnih vidikih poslovanja itd.,

- Group Reputation, je skupina kolegov, ki spremlja ugled banke v javnosti, ki usklajuje pripravo in izdajanje določenih pravilnikov in smernic (npr. pravilniki o prepovedi financiranja podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo orožja, jedrsko energijo, igrami na srečo itd., o prepovedi sodelovanja s podjetji, ki kršijo človekove pravice zaposlenih itd.). Ena od pomembnejših aktivnosti je tudi sodelovanje z deležniki banke,

- Environmental & Supplier Sustainability, skupina, ki skrbi za okoljsko politiko, EMAS

(Environmental Management System), klimatske spremembe itd. Na ravni skupine UniCredit se izvaja program Environmental Sustainability Program, katerega cilj je tudi zmanjšanje emisij CO2.

 

V UniCredit Banki namenjamo zadovoljstvu in razvoju zaposlenih veliko skrb. Na podlagi temeljnega dokumenta (Interna Deklaracija o usposabljanju, učenju in strokovnem razvoju) imamo organizirane in štipendirane štiri mednarodne podiplomske programe. V banki je uveljavljen tudi institut ombudsmana. Pri razvoju produktov banka sodeluje s potrošniškimi organizacijami in strankami, ki pred vpeljavo in ob samem razvoju produkta ali storitve podajajo svoja mnenja, s čimer se zagotavlja največja možna participacija kupcev pri razvoju produktov in storitev. Svojo družbeno odgovornost usmerjamo na predvsem na področja: humanitarna dejavnost, kultura, okolje in šport.

 

Družbeno odgovoren način poslovanja vidimo kot najpomembnejši del celotne ideje trajnostnega bančništva, ki je vsakodnevna zaveza UniCredit Banke. Je več kot le bistveni del našega poslovanja – to je naše poslovanje. Trdno smo prepričani, da trajnostno poslovanje od nas zahteva odgovornost do gospodarskega, družbenega in naravnega okolja, tako pri sprejemanju dnevnih odločitev, kot pri postavljanju dolgoročnih strategij. Transparentnost v odnosu do vseh naših deležnikov pa je primarna vrednota in ta zaveza nam bo vedno zagotavljala tudi oprijemljive rezultate.

 

Več na: http://www.unicreditbank.si/Dogodki in aktivnosti

11.12.2017DRUŽBENO ODGOVORNI HACKATHON
več

12.12.2017Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah
več

01.03.2018Novosti na področju trajnostnega/nefinančnega poročanja: spletni seminar
več

Galerija