Združenje delodajalcev Slovenije
ZDS logo

 

Združenje delodajalcev Slovenije je prva prostovoljna delodajalska organizacija v Sloveniji, ki zastopa, ščiti in povezuje delodajalce že od leta 1994. ZDS je spoštovan socialni partner, tako v bipartitnem kot tripartitnem socialnem dialogu, ki interese svojih članov zastopa strokovno, argumentirano in transparentno. V ZDS je danes povezanih preko 1.300 slovenskih podjetij, ki so panožno organizirani v 11 sekcij dejavnosti, v katerih lahko podjetja aktivno sodelujejo. Odbori sekcij imenujejo pogajalske skupine za posamezne kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti.

 

Strokovna ekipa Združenja sodeluje z mrežo strokovnjakov iz gospodarstva in s svojim delom omogoča, da ZDS lahko odigra ključno vlogo tako v bipartitnem kot tripartitnem ekonomsko-socialnem dialogu (Ekonomsko socialni svet, Državni svet, itd.).

ZDS je tudi prvi in edini slovenski predstavnik delodajalcev, ki je član BUSINESSEUROPE – konfederacije evropskih delodajalskih in industrijskih združenj, socialnega partnerja na evropski ravni, kjer ima svoje stalno predstavništvo, ki omogoča neposredno in vedno aktualno izmenjavo izkušenj, dobrih praks in omogoča tudi uveljavljanje interesov slovenskih delodajalcev v okviru najmočnejšega gospodarskega lobija v Evropi. Združenje pa je tudi član Mednarodne organizacije delodajalcev IOE pri Mednarodni organizaciji dela (ILO) in polnopravni član BIAC znotraj OECD, kar daje Združenju vpetost v globalne povezave med delodajalci.

Številnim delodajalcem se preko članstva v ZDS omogoča organizirano in bolj učinkovito zastopanje njihovih interesov v dialogu z vlado in sindikati. Članstvo v Združenju delodajalcev Slovenije podjetjem in njihovim strokovnjakom prinese dragocen, neomejen dostop do najobširnejših ter najbolj aktualnih podatkov, informacij, mnenj s področja kolektivnih pogodb, davkov, prispevkov, obračuna plač, delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.

 

Združenje delodajalcev Slovenije v okviru svojega dela spodbuja družbeno odgovornost podjetij in sodeluje na različnih družbeno odgovornih projektih v Sloveniji, kot so:

 

Certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga Inštitut Ekvilib razvija in izvaja skupaj s partnerji,


Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS, ki jo podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta,


Zlata nit: izbor zaposlovalca leta, je medijsko-raziskovalni projekt časnika Dnevnik, ki promovira podjetniško inovativnost in primere dobrih praks na področju zaposlovanja ter kakovosti delovnih mest.

 

Združenje delodajalcev Slovenije se kot majhen kolektiv trudi tudi z majhnimi prispevki k boljši družbi, kot so zbiranje kartuš za Rdeče noske, varčevanje s pisarniškim papirjem, zbiranje plastičnih zamaškov...Dogodki in aktivnosti

11.12.2017DRUŽBENO ODGOVORNI HACKATHON
več

12.12.2017Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah
več

01.03.2018Novosti na področju trajnostnega/nefinančnega poročanja: spletni seminar
več

Galerija